Vandanalyse af vandet fra Soderup Vandværk

Soderup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående findes de sidste vandanalyser.
Alle vandanalyser bliver foretaget af:
DONSlab, R. DONS - Vandanalytisk laboratorium A/S
Blokken 43, 3460 Birkerød
Tlf. 4580 3120

---------------------------------

Vandanalyser 2023:

 

https://www.soderupvand.dk/Portals/33/Vandkvalitet/Vandanalyser/2023/SODERUP_VANDVÆRK_Køkken_Dumpedalsvej_10_2023-12-06_Analyserapport_20231211-028.pdf?ver=fd7wuXFP-FtSnr6K81fucw%3d%3d
SODERUP_VANDVÆRK_Køkken_Dumpedalsvej_10_2023

SODERUP_VANDVÆRK_Køkken_Dumpedalsvej_10_2023

SODERUP_VANDVÆRK_Afgang__værk_Tadrevej_15_2023-08-14_Analyserapport_20230828-014.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Udv._hane_Tøltevej_4_2023-06-19_Analyserapport_20230623-013 (1).pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Udv._hane_Tøltevej_4_2023-06-19_Analyserapport_20230623-014 (1).pdf

SODERUP_VANDVÆRK_Afgang__værk_Tadrevej_15_2023-08-14_Analyserapport_20230828-014.pdf

SODERUP_VANDVÆRK_Udv._hane_Tøltevej_4_2023-06-19_Analyserapport_20230623-013.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Udv._hane_Tøltevej_4_2023-06-19_Analyserapport_20230623-014.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Afgang_værk_Tadrevej_15

Vandanalyser 2022:
SODERUP_VANDVÆRK_Køkken_Tingerupvej_97_2022-12-05_Analyserapport_20221215-006.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Køkken_Tingerupvej_97_2022-12-05_Analyserapport_20221215-005.pdf

SODERUP_VANDVÆRK_DGU_205.753_Bo._1_2022-10-10_Analyserapport_20221109-002.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Udv.hane_Tøltevej_5_2022-10-10_Analyserapport_20221102-003.pdf
SODERUP_VANDVÆRK_Udv.hane_Tøltevej_5_2022-10-10_Analyserapport_20221102-002.pdf

Driftskontrol Vandværk 25.08.2022
SODERUP_VANDVÆRK_Afgang__værk_Tadr ... 08_Analyserapport_20220825-017.pdf
Driftskontrol Vandværk 01.03.2022

 

Vandanalyser i forbindelse med arbejde i Kilden Maj/Juni 2021:

Afgang fra vandværk
Kilden 6 udendørshane pr1
Kilden 6 udendørshane pr2
Kilden 17 udendørshane pr 1
Kilden 17 udendørshane pr 2

------------------------------------------------
Driftskontrol 24-02-2021

Driftskontrol 19-02-2020 (PFAS)

Gruppe A+B parametre 09-10-2019

Driftskontrol 18-02-2019

Gruppe A+B parametre 25-10-2018

Begrænset drikkevandsanalyse

Normal drikkevandsanalyse

Udvidet drikkevandsanalyse

 

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

Herudover er der mulighed for at læse mere på Holbæk Kommunes hjemmeside om grundvandet generelt i kommunen.

Link til Holbæk Kommune

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Leif Kildeby Nielsen
Tadrevej 34, Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 40 19 84 79

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88

 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21 43 36 06

Drift:
Kim Kølle Nielsen
Tøltevej 5
4340 Tølløse

Tlf. 21 13 25 04