BNBO

BNBO eller boringsnære beskyttelsområder, hvad er det?

Rundt om alle almene vandforsyningers indvindingsboringer udpeges, som led i statens grundvandskortlægning, et areal, hvor der skal tages særligt hensyn til at beskytte grundvandet. Arealet kaldes normalt et boringsnært beskyttelsesområde, forkortet BNBO. Formålet med at udpege BNBO’er er at begrænse eller forhindre, at grundvandet forurenes.

Staten har pålagt kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022 med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

Dvs at fra 2023 må der ikke sprøjtes med bla pesticider i BNBO.

Hvad betyder BNBO så for os?

For Soderup Vand betyder det at vi skal lave en aftale med den lodsejer som ejer den jord hvor kommunen har udpeget et BNBO omkring vores boringer.
I aftalen skal det fremgå at lodsejeren ikke må bruge bla pesticider.
Dvs at Soderup Vand og lodsejeren gerne skulle blive enige om feks at købe eller forpagte det areal der er i BNBO. Der er også andre muligheder for brug af den pågældende jord men typisk vil det ende med at forpagte eller købe jorden.

Hvis det viser sig at Soderup Vand og lodsejeren ikke kan blive enige om en aftale vil staten tvinge en aftale igennem.

Soderup Vand og lodsejeren er pt i dialog.

Her kan ses et kort over det BNBO der berører Soderup Vand

Læs mere om BNBO her

Opdateret:

Soderup Vandværk og lodsejeren har indgået aftale.
Soderup Vandværk skal betale lodsejeren en erstatning som er et engangsbeløb.
Erstatningen får lodsejeren fordi der ikke må sprøjtes på jorden og derfor ikke kan dyrke jorden. 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Leif Kildeby Nielsen
Tadrevej 34, Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 40 19 84 79

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88

 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21 43 36 06

Drift:
Kim Kølle Nielsen
Tøltevej 5
4340 Tølløse

Tlf. 21 13 25 04