Hjertestartere
Så er Hjertestarterne sat op og er blevet tilmeldt 112 og registeret så alle kan finde dem.
De er opsat på Soderup Kirkevej 12 og på Tadrevej 1.
Som nævnt på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at sponsorere 2 stk. hjertestartere og de er nu sat op. Se hjertestartere under information eller tryk her for at se mere
---------------------------------------------------------------------

Til info vedr. arbejde i Kilden omkring etablering af nyt ledningsnet.

Opdateret 13 Juli kl 0700

VIGTIGT VIGTIGT Til alle beboerer i Kilden!! Vejen vil blive lukket i morgen d.14 Juli efter kl 0900 og til kl 1600 Det er gravearbejde til det sidste stik der skal laves ved Kilden 2. Altså man vil ikke kunne køre ind eller ud til Kilden ved Dumpedalvej

Opdateret 19. Juni kl 0730

Arbejdet påbegyndes igen d. 28 Juni og laves færdigt. Forventet varighed er 14 dage. Tak for tålmodigheden.

---------------------------------------------------------------------

Opdateret 9. Juni kl 1600

Der bliver lukket for vandet i perioder Torsdag d. 10 juni efter kl 0900.

Beboere på Dumpedalvej og Kilden vil blive berørt af dette

---------------------------------------------------------------------

Opdateret 8. Juni kl 1700

Der bliver lukket for vandet i perioder onsdag d. 9 juni efter kl 0900.

Beboere på Dumpedalvej og Kilden vil blive berørt af dette

--------------------------------------------------------------------- I forbindelse med en styrede underboring er der opstået en skade på en samlebrønd til regnvand hvorved arbejdet er blevet forsinket. Arbejdet forventes at påbegynde igen på tirsdag/onsdag.

Det er vigtigt at understrege at den eksisterende ledning som beboerne i Kilden har og stadig får vand fra aldrig har været berørt af dette.

Under arbejdet i Kilden har der været lukket og åbnet for vandet og det vil altid give lidt uklart/misfarvet vand. Vi anbefaler at der lukkes op for en udendørs hane og lader vandet løbe til det bliver klart.

Indtil arbejdet er helt færdig i Kilden forventes der at blive lukket for vandet en gang til. Info om tidspunkt kommer.

Der vil være løbende opdateringer her på soderupvand.dk og på FB https://www.facebook.com/groups/soderupvand Opdateret Lørdag d 22.5.2021 kl 18.00


På grund af vedligeholdelse af ledningsnet omkring Kilden og på strædet op mod Kirken vil der i uge 20 og 21 være noget gravearbejde. Vi bestræber os på at udføre arbejdet så der bliver så få gener som muligt.
Torsdag uge 20 vil der efter kl 0900 blive lukket for vandet i mindre perioder i løbet af dagen!!
Dette gælder for bruger boende på Soderup Kirkevej, Dumpedalsvej, Kilden og det gl Soderup by

Vi beklager de gener der måtte komme.
Soderup VandværkPå trods af vores beskedne størrelse og det faktum, at vi kun forsyner knap 150 forbrugere, forsøger vandværket at holde sig opdateret og tilbyde sine andelshavere et højt informationsniveau. Af samme årsag startede vi for nogle siden denne hjemmeside op. Vi forsøger hele tiden at holde den opdateret med de seneste vandanalyser, takstblade, referater mv.

De sidste par år har hver enkle andelshaver mulighed for via. et link til et digitalkort, at se hele vandværkets ledningsnet - incl. en egen forsyningsledning til stophanen/målerbrønden. Hvis man bliver bekendt med, at kortet er unøjagtigt eller ufuldstændigt - kontakt da vandværket på info@soderupvand.dk

Det er nu blevet muligt at tilmelde sig vandværkets mailliste, så man kan blive orienteret om f.eks. planlagte lukninger, brud mv. Samtidig får man fremover tilsendt indkaldelse til generalforsamlingen samt måleraflæsningskortet pr. mail, hvis man tilmelder sin mail. Vandværket opfordrer alle sine andelshaver til at tilmelde sig denne service.

Tilmelding til maillisten kan ske ved at trykke på dette link

Som et supplement kan du også tilmelde dig vores gruppe på Facebook under www.facebook.com/groups/soderupvand.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.


 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Dennis Pedersen
Gl. Tadrevej
4340 Tølløse
Tlf. 40268701

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88
 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21433606Slip for rudekuverten

...og tilmeld din regning til betalingsservice. Så undgår du irriterende rykkergebyrer, hvis du glemmer at betale til tiden.

Betalingsservice online tilmelding