På grund af vedligeholdelse af ledningsnet omkring Kilden og på strædet op mod Kirken vil der i uge 18 og 19 være noget gravearbejde. Vi bestræber os på at udføre arbejdet så der bliver så få gener som muligt.

Vi beklager de gener der måtte komme.
Soderup VandværkPå trods af vores beskedne størrelse og det faktum, at vi kun forsyner knap 150 forbrugere, forsøger vandværket at holde sig opdateret og tilbyde sine andelshavere et højt informationsniveau. Af samme årsag startede vi for nogle siden denne hjemmeside op. Vi forsøger hele tiden at holde den opdateret med de seneste vandanalyser, takstblade, referater mv.

De sidste par år har hver enkle andelshaver mulighed for via. et link til et digitalkort, at se hele vandværkets ledningsnet - incl. en egen forsyningsledning til stophanen/målerbrønden. Hvis man bliver bekendt med, at kortet er unøjagtigt eller ufuldstændigt - kontakt da vandværket på info@soderupvand.dk

Det er nu blevet muligt at tilmelde sig vandværkets mailliste, så man kan blive orienteret om f.eks. planlagte lukninger, brud mv. Samtidig får man fremover tilsendt indkaldelse til generalforsamlingen samt måleraflæsningskortet pr. mail, hvis man tilmelder sin mail. Vandværket opfordrer alle sine andelshaver til at tilmelde sig denne service.

Tilmelding til maillisten kan ske ved at trykke på dette link

Som et supplement kan du også tilmelde dig vores gruppe på Facebook under www.facebook.com/groups/soderupvand.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.


 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Dennis Pedersen
Gl. Tadrevej
4340 Tølløse
Tlf. 40268701

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88
 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21433606Slip for rudekuverten

...og tilmeld din regning til betalingsservice. Så undgår du irriterende rykkergebyrer, hvis du glemmer at betale til tiden.

Betalingsservice online tilmelding