Gammelt Nyt

--------------------------------------- 2023 ----------------------------------------

30.12.2023
Ang. aflæsning af vand:
Der skal IKKE indberettes til kommunen da Soderup Vandværk har lavet en aftale med kommunen om at vi giver dem aflæsningerne istedet for at hver enkelt forbruger skal indbette. Du skal dog stadigvæk indbrette til Soderup Vandværk.

7.12.2023:
Godkendt taksblad for 2024. Se under "Information"

2.10.2023:
Nyt "Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune" Se under "Information" - "Dokumenter"
Sidste nye vandanalyser: Se under "Information" - "Vores vandkvalitet".

25.6.2023:
Har vi vand nok?

Vi foretager løbende pejlinger af vores 2 boringer på Vandværket for at konstatere om der er vand nok at pumpe op.

Der er indtil videre ingen grund til at begynde at indføre restriktioner men vi opfordre aligevel til at man bruger vandet med omtanke.
Vi har i en enkelt uge brugt 50% mere vand end normalt og vi har pumpet 30% mere vand op set over hele tørkeperioden.

Det er formenligt havevanding og opfydning af havebassinger der er de store "syndere".
Spar på vandet i sommervarmen


Sidste nye vandanalyser. Se under "Information - Vores vandkvalitet"

29.3.2023.
Generalforsamlingen er blevet afholdt i Konfirmandstuen, Soderup Kirke og referatet kan læses under "Om Vandværket - Referater"

18.03.2023:
Godkendt Årsrapport (Regnskab) 2022 er kommet. Læs det her
Et sammedrag af regnskabet kan læses her

9.3.2023:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 29 marts 2023. Se indkaldelsen her.

Ny vandanalyse taget på vandværk. Se den under "Information - vandkvalitet".

Sådan undgår du fluorstofferne - Se "Information - Vores vandkvalitet - Har vi Pfas?"

 

20.1.2023.

" henhold til lov om grundvandsbeskyttelse (BNBO) har bestyrelsen besluttet at hver andelshaver skal betale 1000 kr.- i 2023 (1. aconto 500 kr.- 2 aconto 500 Kr.-) til dækning af udgift til BNBO-erstatning." Læs mere her

 

17.1.2023: 

Takstblad 2023 godkendt. Se hvad vandet koster i 2023.
Se under "Information - Takster".

 

16.1.2023:
Vi er ved at skifte alle de gl vandmålere til nye elektroniske målere. Nogle har allerede fået dem installeret. De er ret smarte for nu kan du ved at se på din måler se om du har en utæthed. Under "Information - Dokumenter" kan du se hvordan den nye måler ser ud samt læse en brugervejledning.

4.1.2023:

De sidste nye vandanalyser er kommet. Se dem under "Information" - "Vandkvalitet"

Revideret Beredskabsplan. Se under "Information"

 

--------------------------------------- 2022 ----------------------------------------

 

15.november 2022:

De sidste nye vandanalyser er kommet. Se dem under "Information" - "Vandkvalitet"

Revideret Beredskabsplan. Se under "Information"

 

3. oktober 2022:

Beredskabssituation i forhold til el-forsyning til vandværk. Varsling om nedlukning.

Energisituation generelt

 

3. August 2022:

Der vil blive lukket for vandet.

Dette vil berører:

Glentevej, Vangevej, Gl.Tadrevej, Gl.Høbjærgvej, Camillevej og Jernbanevej Pga rep ved Glentevej 6 lukkes der for vandet i en periode på et par timer i løbet af i dag onsdag.

HUSK at når i åbner for jeres hane kan vandet være misfarvet. Lad derfor en udendørshane løbe til vandet igen er klart.

17.juni 2022
Brud på ledning v Gl Høbjærgvej 110.
Der vil blive lukket for vandet for dem der bor på Gl Høbjærgvej, Gl Tadrevej, Glentevej og Vangevej.
Tidsrummer er ca 30 - 60 min i dag d. 17 juni 2022 mellem kl 14:00 - 17:00.

 

13. maj 2022:
Muligt brud i Kilden
Til alle beboere i Kilden. Vi har aflæst et forbrug på mere end 100 % siden sidste uge. Luk for alle haner i huset og tjek så jeres måler om den står stille. Kontakt vandværket hvis den ikke gør eller hvis i har et synligt brud.

Der er sendt en sms til alle beboere i Kilden.

 

5. april 2022:
Referat fra Generalforsamlingen afholdt d. 30. marts 2022 i Konfirmandstuen, Soderup Kirke, Soderup kl. 19:00.
Læs det under "Om Vandværket - Referater"

 

3. april 2022:
Årsregnskab 2021 er lagt op. Se under "Om Vandværket"

 

8. marts 2022:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022
Der indkaldes hermed til generalforsamling for Soderup Vandværk d. 30 marts 2022 kl 19:00 i konfirmandstuen, Soderup Kirkevej 10 4340 Tølløse. Læs mere her

Indkaldelsen er også sendt på en sms til alle brugere. Har du ikke fået en sms så giv venligst besked på drift.soderupvand@gmail.com og oplys dit mobil nr og din adresse.

 

 

2. marts 2022:
Se hvem der har ansvaret for ledningsnettet hos dig og omkring vandmåleren i brønden eller i dit hus. Se under "Information" - "Dokumenter"
 

Der har været nogle korte strømafbrydelser i løbet af den sidste uge der har bevirket at vandforsyningen har været afbrudt i korte perioder. Vi beklager men det har vi ikke kunnet gøre noget ved.

 

13. Februar 2022:
Der vil blive lukket for vandet på Tirsdag d. 15 Februar 2022.
Dette vil berøre alle.
Der skal laves gulv på Vandværket og i den forbindelse skal der laves om på rørføringen.
Der vil blive lukket for vandet fra kl 0900 og det forventes at blive åbnet igen inden kl 1500.
Husk at lukke en udendørshane op hvis i har mulighed for det og lade vandet løbe til det bliver klart. Luk langsomt op.

 

2. Februar 2022:
Årsregnskab for 2020 er lagt op. Se "Om VandVærket"

 

1. Februar 2022:

Det nye takstblad er godkendt af Kommunen og kan ses under "Information".

Her kan du se hvad dit vand koster.
 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Leif Kildeby Nielsen
Tadrevej 34, Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 40 19 84 79

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88

 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21 43 36 06

Drift:
Kim Kølle Nielsen
Tøltevej 5
4340 Tølløse

Tlf. 21 13 25 04