Beredskabssituation i forhold til elforsyning (brownouts)

Den nationale beredskabssituation om elforsyningen er hævet, og Energistyrelsen har meldt ud, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale. Hvordan det præcist kommer til at foregå, er endnu ikke meldt ud.

Forventet nedlukningsvarsel på 15 minutter

Myndighederne kan se cirka. et døgn frem og få overblik over, om der er el nok. Myndighederne forventer på nuværende tidspunkt at kunne give et varsel på maksimalt 15 minutter, før strømmen afbrydes.
 
Vandværker ikke udtaget for nedlukning

Vandværkerne bliver, som det ser ud nu, ikke undtaget fra nedlukning af el.


Information til forbrugerne om nedlukning af el og vand (brownouts) 
(da vandværket måske ikke har tid til at varsle via sms) 


Kære forbruger 

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, eller at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket. 
I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.  
 
Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.
Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

 

Venlig hilsen  

Soderup Vandværk  

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Leif Kildeby Nielsen
Tadrevej 34, Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 40 19 84 79

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88

 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21 43 36 06

Drift:
Kim Kølle Nielsen
Tøltevej 5
4340 Tølløse

Tlf. 21 13 25 04