Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Leif Kildeby Nielsen
Tadrevej 34, Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 40 19 84 79

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88

 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21 43 36 06

Drift:
Kim Kølle Nielsen
Tøltevej 5
4340 Tølløse

Tlf. 21 13 25 04

 

 

Nu kan du klage over dit vandværk

Pr. 1. oktober 2015 er der trådt en ny regel i kraft, der giver private forbrugere mulighed for at klage over deres vandværk. Selvfølgelig vil vi ikke bryde os om, hvis en andelshaver klager over sit eget vandværk (og ordningen er måske også mere tiltænkt de lidt større og upersonlige forsyninger), men objektiv set bør vi oplyse om muligheden. Alligevel opfordrer vi til, at I henvender jeg til bestyrelsen først, som vil forsøge at tage hånd om problemet.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Ved akut behov for håndværker

Vandværket har tilknyttet sin egen smed, som kan kontaktes direkte, hvis tilfældet er akut:

Industri Service v/Troels Pedersen
Tlf. 21 93 40 79