Vandanalyse af vandet fra Soderup Vandværk

Soderup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående findes de sidste vandanalyser.

---------------------------------

Vandanalyser i forbindelse med arbejde i Kilden Maj/Juni 2021:

Afgang fra vandværk
Kilden 6 udendørshane pr1
Kilden 6 udendørshane pr2
Kilden 17 udendørshane pr 1
Kilden 17 udendørshane pr 2
------------------------------------------------
Driftskontrol 24-02-2021

Driftskontrol 19-02-2020

Gruppe A+B parametre 09-10-2019

Driftskontrol 18-02-2019

Gruppe A+B parametre 25-10-2018

Begrænset drikkevandsanalyse

Normal drikkevandsanalyse

Udvidet drikkevandsanalyse

 

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

Herudover er der mulighed for at læse mere på Holbæk Kommunes hjemmeside om grundvandet generelt i kommunen.

Link til Holbæk Kommune

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mails bedes sendt til info@soderupvand.dk

Formand:
Dennis Pedersen
Gl. Tadrevej
4340 Tølløse
Tlf. 40268701

 
Næstformand:
Hanne Palle
Tøltevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 21 42 54 88
 
Kasserer:
Geert Jørgensen
Tingerupvej 97
4330 Hvalsø
Tlf. 21433606